Din integritet är viktig för oss på Trollhättans Kattsluss och vi ansvarar för den personliga informationen du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner till oss ska känna dig trygg beskriver denna personuppgiftspolicy hur Trollhättans Kattsluss behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1)             Vilka är Trollhättans Kattsluss
2)             Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3)             Vilka data samlar Trollhättans Kattsluss in och hur används den
4)             Säkerhet
5)             Underbiträden till Trollhättans Kattsluss
6)             Överföring av information

I denna policy kallas Trollhättans Kattsluss, org.nr. 863001-0810 för        
  företag kallas för kunden eller användaren. Kattslussen ansvarar för                
  alla uppgifter du lämnar till oss vilket kan vara via hemsida, via                    
  telefon, e-post, event, mässor eller direkt på plats hos oss.
  Trollhättans Kattsluss
  Vårviks Gård
  Trollhättan
  0706-682809
 www.kattslussen.se
  kattslussen@hotmail.com

Denna policy gäller för                                                                
kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner som
besöker och/eller handlar något av oss. Det gäller även användandet      
av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i              
kombination med andra tjänster används för att identifiera                        
dig som nu fysiskt levande person. Det kan tex vara ditt namn, din e-              
post, eller ditt telefonnummer.

Vårt framtida syfte med personuppgifterna vi samlar in på dig är att      
kunna fullfölja åtaganden vi har mot dig, men vi samlar även in      
uppgifter från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som vill bli  
kontaktad av oss. Som personuppgiftsansvarig har Kattslussen                  
ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt        
och att GDPR följs. Vi behandlar inte personuppgifter såvida det inte        
finns ett samtycke och/eller specifikt behov av det

Kattslussen skyddar dina personuppgifter genom en kombination av
 tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på  
samtliga datorer som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till Kattslussen utan att det  
efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget
 gäller ansökningar samt avtalsärenden.

Kattslussen säljer inte vidare någon information om sina kunders  
personuppgifter.

Dina rättigheter
Som registrerad hos Kattslussen har du följande rättigheter:

  •  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in hos oss
  •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter om dig
  •  Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar

             - Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål dem från början var avsedda för
             - Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du har återkallat samtycket
             -Om personuppgifterna har behandlats felaktigt eller olagligt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.