Att vara jourhem

Att vara jourhem

Kattslussen står för veterinärkostnader, medicin, mat, sand, leksaker, kattlåda och transportbur.
Någon ersättning betalas inte ut till jourhem som tar hand om katter.

Före planerade veterinärbesök måste Kattslussen kontaktas för godkännande innan katten tas till veterinär för kastrering, vaccinering eller liknande.
Följs inte dessa regler när det gäller veterinärvård underkänner Kattslussen dessa och räknar det som egenmäktigt förfarande och ingen ersättning betalas ut.
Godkännande behövs dock inte vid akut sjukdom eller skada då veterinär omedelbart ska uppsökas.
För de flesta veterinärbesök behöver jourhemmet inte lägga ut några pengar då veterinären fakturerar Kattslussen direkt.
Jourhemmet måste använda sig av de veterinärer Kattslussen har avtal med om inte särskilda omständigheter råder (enligt ovan) eller om Kattslussen har godkänt annat.

Jourhemmet får vara beredd på att visa katten i sitt hem för eventuellt intresserade köpare.

Katten i jourhemmet får inte vara i kontakt med någon annan katt under karantänstiden, det vill säga de tre första veckorna och efter det får katten endast komma i kontakt med andra innekatter som bedöms som friska. Katten får aldrig komma i kontakt med utekatter.

Jourhemmen får inte släppa ut katterna utomhus.

Jourhemmet får gärna delta aktivt i sökandet efter nytt hem men all utplacering såväl till annat jourhem som vid adoption ska godkännas av Kattslussen som även har rätt att omplacera katten vid eventuellt behov.

Katten ska behandlas väl och får inte utsättas för vanvård, djurplågeri eller experiment. Katten ska förses med mat, omvårdnad och tillsyn.

Katten får inte omplaceras, utlånas, säljas, bortskänkas eller avlivas utan Kattslussens tillstånd.

Önskar jourhem avsluta sitt uppdrag måste de säga till i god tid så att Kattslussen har möjlighet att finna katten ett nytt jourhem eller en plats på Kattslussen.

För honkatter gäller att jourhemmet är ansvarig för att se till att dräktighet inte uppstår.

Om katten skulle försvinna måste Kattslussen meddelas omgående.

De katter som du agerar jourhem åt tillhör Kattslussen.
Om katten vanvårdas eller om jourhemmet bryter mot någon av ovanstående punkter äger Kattslussen rätt att omedelbart återta katten utan ersättning.